Aplikacje dla inżynierów

Zobacz jak szybkie, tanie oraz łatwe może być projektowanie i dołącz do grona zadowolonych użytkowników
naszych aplikacji.

Polecamy

Gwinty
metryczne
Oblicz wymiary gwintu metrycznego, a także jego tolerancje, odchyłki oraz wymiary graniczne.
Sprawdziany
do wałków i otworów
Zaprojektuj sprawdzian do wałków lub otworów oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.
Sprawdziany
do gwintów rurowych G
Zaprojektuj sprawdzian do gwintu rurowego ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.
Całość, bardzo prosta w formie graficznej, naprawdę działa i może okazać się pomocną zwłaszcza dla tych inżynierów, którzy w swoich niewielkich biurach projektowych korzystają z systemów 2D lub 3D pozbawionych możliwości przeprowadzania dodatkowych obliczeń i analiz.

CADblog.pl

wydanie 1(16) 2012, Maciej Stanisławski

Wykorzystaj zalety naszego oprogramowania

Nie trać czasu na wertowanie poradników, szukanie wzorów i ręczne dobieranie parametrów z norm. Ogranicz niepotrzebne inwestycje w książki, normy i katalogi, do których zajrzysz być może tylko raz. Skorzystaj z naszych programów aby błyskawicznie i poprawnie zaprojektować interesujący Cię element. Zobacz jak szybkie, tanie oraz łatwe może być projektowanie i dołącz do grona zadowolonych użytkowników naszych aplikacji.
Wszystkie nasze programy działają zgodnie z algorytmami, zasadami i wytycznymi znajdującymi się w obowiązujących obecnie normach ISO, EN, PN oraz DIN. Nieustannie śledzimy normy i w razie potrzeby natychmiast aktualizujemy dane i algorytmy, w oparciu o które pracują nasze aplikacje. Dzięki temu otrzymujesz wiarygodne narzędzia, którym po prostu możesz zaufać.
Normy, w oparciu o które pracują nasze aplikacje: PN‑ISO 724:1995, PN‑ISO 68‑1:2000, PN‑ISO 261:2001, PN‑ISO 965‑1:2001, PN‑ISO 965‑3:2001, ISO 724:1993, ISO 68‑1:1998, ISO 261:1998, ISO 965‑1:1998, ISO 965‑3:1998, PN‑ISO 2904+A:1996, PN‑ISO 2901:1995, PN‑ISO 2902:1996, PN‑ISO 2903:1996, PN‑ISO 2903/Ak:1996, PN‑ISO 2904+A:1996, ISO 2904:1977, ISO 2901:1993, ISO 2902:1977, ISO 2903:1993, ISO 2904:1977, PN‑EN ISO 228‑1:2005, PN‑EN ISO 228‑2:2005, PN‑EN 10226‑1:2006, PN‑EN 10226‑2:2007, PN‑ISO 7‑1:1995, PN‑ISO 1502:1998, ISO 1502:1996, DIN 103‑9:1985, ISO/R 1938:1971, PN‑M‑02140:1972, PN‑EN ISO 286‑1:2010, PN‑EN ISO 286‑2:2010, ISO 80000, NIST Spec. Public. 811, NIST Handbook 44.